понедельник, 27 июня 2016 г.

Що таке Smart Education?

В інформаційному суспільстві відбувається процес трансформації освітніх технологій, що представлено на рис. 1.
Рис. 1. Трансформація освітніх технологій

Зупинимося спочатку на E-learning.
E-learning (від англ. Electronic learning – електронне навчання) – система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп’ютерів, мережне навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційно-комунікаційних, електронних технологій. За визначенням ЮНЕСКО: E-learning – навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа.
Електронне навчання поклало початок смарт-навчанню (Smart-education). Це нова філософія навчання, котру називають розумним навчанням.
Воно об’єднує навчальні заклади, викладацький склад для здійснення спільної освітньої діяльності в мережі Інтернет на базі спільних стандартів, узгоджень і технологій. Мова йде щодо здійснення спільного навчання та використання контенту.
Смарт-навчання – це гнучке навчання в інтерактивному освітньому середовищі за допомогою контента з усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Отже, знання стають широко доступні.
Мета розумного навчання полягає в тому, щоб робити процес навчання ефективним за рахунок переносу навчального процесу в електронне середовище, а це, в свою чергу, надає можливість доступу кожному, розширення кількості бажаючих навчатися з будь-якого місця і у будь-який час. З цією метою необхідно здійснити перехід від книжкового до електронного контенту, розміщуючи його в репозитарії, зробити його активним.
Студенти одержують можливість самостійно або за технологією «перевернутого» навчання вивчати навчальні дисципліни за електронними матеріалами, дивитись лекції в он-лайн або оф-лайн режимах, тестуватися, брати участь у телекомунікаційних проектах.
Смарт-освіта відкриває нові можливості для педагогів, надає можливість ділитися досвідом, підвищувати свій професійний рівень, більше займатися наукою, економити час, постійно розробляти контент та ін.
Нові вимоги висуваються до навчального курсу. Він має забезпечувати якість освіти, мотивацію студентів, залучаючи студентів до творчої, навчальної  і наукової діяльності. Навчальні курси мають бути інтегрованими, включати мультимедійні фрагменти, зовнішні електронні ресурси.
Необхідно дотримуватися таких вимог: гнучкість, інтеграція, індивідуальна траєкторія, мобільність та ін. Цим властивостям відповідатиме електронний курс, а також електронний підручник. Для створення смарт-підручника необхідно використовувати: хмарні технології, мультимедійні засоби, автоматичну фільтрацію за рейтингом знань, інтерактивність, спільну роботу в Інтернеті та ін.
Особлива увага приділяється управлінню навчальним контентом і навчальними ресурсами у смарт-навчанні.
У цьому процесі навчальні матеріали потребують регулярного використання викладачами, доповнення з професійних сайтів, блогів. Це дає студентам можливість формувати професійну компетентність.
Для здійснення смарт-навчання необхідне відповідне технічне забезпечення і доступ до Інтернету. Використання сучасних технологій навчання (інтерактивних) та технологій здійснення навчального процесу за моделями: Smart Classroom, Flipped Classroom та ін. створюють умови здійснення креативного навчання.
Викладачами використовуються у навчальному процесі інтерактивні дошки та спеціальне програмне забезпечення, наприклад, ActivStudio, а також програмне забезпечення Smart Notebook, Smart Classroom та ін. Це програмне забезпечення використовується для здійснення інтерактивного навчання.
Наприклад, Smart Classroom Suite – програмне забезпечення, що включає інтегрований програмний комплекс, котрий використовується в комп’ютерній аудиторії. Цей комплекс включає програмне забезпечення: для спільного навчання – Smart Notebook, для учнів - Smart Notebook SE; для управління навчальним процесом – Smart Sync; для проведення інтерактивного опитування – Smart Response.
Програмне забезпечення Smart Classroom Suite дозволяє управляти навчальним процесом в аудиторії та проводити заняття.
Отже, важливе місце у підготовці сучасного фахівця у ВНЗ має широке використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, Smart-технологій, що дасть можливість закласти фундамент щодо здійснення успішної професійної діяльності та кар’єри.

10 комментариев:

 1. Smart-education передбачає генерацію нових знань, ідей, розвиток smart-середовища, smart-суспільства – інтелектуального середовища людей, які спеціально підготовлені для того, щоб здійснювати та реалізовувати новітні ідеї та концепції. Багато країн світу таких як Корея, Японія, Австралія, Нідерланди заявили про smart-ідею як національну ідею всього суспільства

  ОтветитьУдалить
 2. Нині технології Smart надзвичайно актуальні. Якщо якийсь період часу тому про ці технології говорили лише в майбутньому часі, то сьогодення показує нам практичну реалізацію цих ідей в концепціях розвитику окремих підприємств, громад міст тощо. Відповідно освіта, якщо вона не лише хоче йти в ногу з потребами часу, а й дещо випереджувати вимоги - також має використовувати Smart- технології, зокрема Smart Classroom, Flipped Classroom та ін. Можемо константувати, що широке використання Smart-технологій мабуть, єдиний вірний шлях до надання якісних, сучасних освітніх послуг, і відповідно, шлях підготовки висококваліфікованого професіонала.

  ОтветитьУдалить
 3. Дописувач висвітлює дуже важливий для інформаційного суспільства процес трансформації освітніх технологій. Це дозволяє підібрати найбільш оптимальну модель спільної діяльності вчителя та учня, яка забезпечує інтерактивне навчання, що спрямоване на реалізацію якісного навчального процесу. Доцільним також є пояснення етапів розвитку Smart Education, що формує у читачів цілісне уявлення про інформаційно-комунікаційні технології та Smart-технологій зокрема.

  ОтветитьУдалить
 4. Досить актуальна, цікава і важлива тема для обговорення.
  Адже, Smart-education – це електронне навчання на основі використання інтерактивного освітнього середовища, яке існує у Вінницькому державному педагогічному університеті, зокрема розроблене і функціонує на кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті, матеріали якого є у відкритому доступі, не тільки для студентів, але й для викладачів та будь-якого іншого пересічного користувача.
  Smart-education кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті надає можливість навчатися використовуючи електронні навчально-методичні комплекси, що містять лекційний та лабораторно-практичний матеріал, матеріали для тестування, літературу для вивчення курсу, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю, можливість переглядати роботи студентів, які опановували курс за попередні роки.
  Викладачі даного Smart-education середовища ведуть блоги, в яких спілкуються зі своїми студентами на актуальні теми, розробляють творчі проекти. Окрім того, дане середовище містить інформацію не тільки навчальну, але й наукову, методичну, загальну, інформацію про кафедру та її діяльність і т. і.
  Обов’язковою умовою функціонування даного Smart-education середовища є розроблення та використання єдиної системи навігації в цьому просторі.
  Отже, можна з упевненістю сказати, що освітнє середовище кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті це Smart-education, тому що воно відкрите, доступне, мобільне, надає можливість ділитися досвідом, підвищувати свій професійний рівень, економити час, постійно розробляти контент та ін.

  ОтветитьУдалить
 5. Цікава і актуальна тема. Адже становлення Smart-суспільства можна назвати глобальною тенденцією. Smart – це здатність об’єкта, що характеризує інтеграцію у ньому двох чи більше елементів, які раніше не могли бути поєднані, за допомогою Інтернет. Наприклад, Smart-TV, Smart-Home, SmartPhone. Smart-технології приведуть до розширення трудової мобільності в освіті, державній службі, інших сферах зайнятості. Вже нині дедалі більше людей навчаються та працюють дистанційно, з часом така тенденція буде тільки поширюватись.

  ОтветитьУдалить
 6. Технологія має багато цікавих можливостей і перспектив. Smart технології використовуються для реалізації освітніх програм, які полягають не лише в інструментальних технологіях ведення навчального процесу, але і в інноваційних навчальних планах і дисциплінах. Саме Smart технології дозволяють розробляти революційні навчально-методичні матеріали, а також формувати індивідуальні траєкторії навчання для студентів.

  ОтветитьУдалить
 7. Висвітлена тема актуальною та своєчасною для новаторів у системі освіти. Smart-технології є одним з найбільш важливіших факторів, що впливають на формування суспільства двадцять першого століття. Їхній революційний вплив стосується способу життя людей, роботи, а головне освіти.
  Smart-технології, є ефективним засобом для забезпечення якісної освіти студентів. Для організації навчальної діяльності в умовах Smart-освіти має функціонувати інформаційно-освітнє середовище, яке дасть можливість створювати, розміщувати відкриті електронні навчальні ресурси, активно використовувати сервіси Веб 2.0, мобільні технології, системи управління навчальним контентом для трансформації знань студентам та інтерактивного обміну інформаційними даними. У майбутньому, за рахунок спільної розробки та використання освітніх матеріалів на базі Smart-технологій, суспільство зробить потужний крок назустріч «розумній планеті».

  ОтветитьУдалить
 8. Безперечно, учитель чи викладач зобов'язаний рухатися "в ногу з часом", так як не тільки міняється світ, а також міняються світобачення в молодого покоління. Смарт-навчання на сьогодні має стати еталоном, взірцем для усіх поколінь педагогів.
  Ця стаття є досить актуальною, та безперечно корисною.

  ОтветитьУдалить
 9. Пізнавальна інформація! Гарний виклад: стисло, по суті, доступно, чітко і ясно. Дякую!Є про що подискутувати.

  ОтветитьУдалить
 10. Smart-education є навчання майбутнього та безперечно для його функціонування необхідне бажання самих учнів.Обов’язковою умовою функціонування даного Smart-education середовища є матеріадьна база та методичне забезпечення та кваліфікований фахівець.

  ОтветитьУдалить